Våre prosjekter rundt om Norge

Våre prosjekter rundt om Norge

AKTUELT: aubiko e. V.  var tilstede på de Norske Tysklærerdagene 2019 arrangert i regi av Tyskforum

Fra 25. til 26 Oktober 2019 fant de Norske Tysklærerdagene sted i Oslo. Friederike Krause og Robin Eriksen presenterte der vårt arbeid og knyttet kontaker, i den hensikt å gjennomføre flest mulig tysk-norske prosjekter i fremtiden. Les mer

Elevmøtereiser

Skoleklasser fra Norge har muligheten til å delta på en elevmøtereise til Tyskland. Det reiser årlig elever fra Bryne og Ålesund til Berlin og Lübeck for å oppleve både land og mennesker på nært hold. Mer om reisene.

AKTUELT: Rapport om elevmøtet Kolbotn-Bad Oldesloe/Report of the School Exchange Programme Kolbotn-Bad Oldesloe

Etterutdanning for tysklærere

I samarbeid med det tyske Utenlandsselskap i Lübeck tilbys det regelmessig seminarer og videre utdanning for utenlandske tysklærere fra Norge. Mer om seminarene

Tysklærerdager

Fra 26. til 28.oktober var aubiko representert på de Norske Tysklærerdager ved instituttet for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Mer om Tysklærerdager

Bunte Busse

I samarbeid med Tyskforum (norsk tysklærerforbund) skisserer aubiko e.V språk- og utdanningsreiser til Tyskland. Mer informasjoner om Bunte Busse-programmet

Seminar ved universitetet i Jena

I samarbeid med universitetet i Jena tilbyr Friederike Krause regelmessig seminar for studerende. Disse omhandler den skandinaviske regionen, hvorfor den ser ut til å opptre så suksessrikt og hvilke spørsmål vi må stille for å forstå den. Mer om seminaret 

Gå på utveksling?

Det er mulig for norske skoleelever å ta en utvekslingsperiode i Tyskland, i perioder fra en måned til ett skoleår.  Mer om utveksling.

Dannelsesreiser

I samarbeid med Tyskforum ble Gründerscene-reisen til Berlin tilbudt i 2018. Denne utdanningsreisen retter seg mot alle tysklærere, såvel som universitetslærere av tysk som fremmedspråk, som ønsker å videredanne seg innen områdene historie, kultur og språk i den dynamiske metropolen Berlin.  Mer om reisen

Partnere