Logo_Bunte Busse

Sammen med Tyskforum (norsk tysklærerforbund) har aubiko e.V utviklet språk og dannelsesreiser til Tyskland. Målet med reisene er å skape interkulturelle møter. Norske og tyske elever skal bli kjent med hverandre, utveksle ideer, diskutere og ikke minst tilbringe en flott tid sammen. Vår hensikt er at elevene kommer i kontakt med tyskere, lærer mye, ser mye, opplever mye, snakker mye, og vender tilbake til Norge med en stor motivasjon for tysk og Tyskland i bagasjen.

Å bruke språket og å oppleve land, kultur og mennesker kan gjøres overalt i Tyskland! Vi har satt sammen tre reiser spesiellt beregnet på norske skoleklasser, med et omfangrikt og spennende opplegg. Alle reisene kan bli tidsmessig og innholdsmessig tilpasset. Den norske skoleklassen bestemmer når sammentreffet skal skje.

Ved interesse følger påmeldelse under info@aubiko.de eller gjennom å fylle ut formularet.

Følgende reiser har vi planlagt for 2019/20: