Våre prosjekter rundt om Norge

Elevmøtereiser

Skoleklasser fra Norge har muligheten til å delta på en elevmøtereise til Tyskland. Det reiser årlig elever fra Bryne og Ålesund til Berlin og Lübeck for å oppleve både land og mennesker på nært hold. Mer om reisene.

AKTUELT: Rapport om elevmøtet Kolbotn-Bad Oldesloe/Report of the School Exchange Programme Kolbotn-Bad Oldesloe

Videre utdanning for tysklærere

I samarbeid med det tyske Utenlandsselskap i Lübeck tilbys det regelmessig seminarer og videre utdanning for utenlandske tysklærere fra Norge. Mer om seminarene

Bunte Busse

I samarbeid med Tyskforum (norsk tysklærerforbund) skisserer aubiko e.V språk- og utdanningsreiser til Tyskland. Mer informasjoner om Bunte Busse-programmet

Seminar ved universitetet i Jena

I samarbeid med universitetet i Jena tilbyr Friederike Krause regelmessig seminar for studerende. Disse omhandler den skandinaviske regionen, hvorfor den ser ut til å opptre så suksessrikt og hvilke spørsmål vi må stille for å forstå den. Mer om seminaret 

Tysklærerdager

Fra 26. til 28.oktober var aubiko representert på de Norske Tysklærerdager ved instituttet for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Mer om Tysklærerdager

Dannelsesreiser

I samarbeid med Tyskforum ble Gründerscene-reisen til Berlin tilbudt i 2018. Denne utdanningsreisen retter seg mot alle tysklærere, såvel som universitetslærere av tysk som fremmedspråk, som ønsker å videredanne seg innen områdene historie, kultur og språk i den dynamiske metropolen Berlin.  Mer om reisen

Partnere