Reise til Leipzig (med utflukt til Berlin)

leipzig stadtwappen

Målgruppe: 

Norske skoleklasser

Språk: 

Reisen kan bruke for å utvikle evner innen tysk som fremmedspråk eller så er det mulig å først og fremst gjennom temaet vekke begeistring for tysk og Tyskland.
Det er også muligheter for å ha hele prosjektet på engelsk.

Mål ved reisen: ​

  • Formidling av historiske sammenhenger og aktuelle politiske utviklinger
  • Bli kjent med byen Leipzig og Berlin (Hvordan har begge byene utviklet seg? Hvor finnes det forskjeller? Hva vil det si å være hipp? osv.)
  • Sammentreff med en tysk skoleklasse, Skoleprojsekt til tema „Media og virkeligheten“

Reiseløp

Dag 1

Tilreise, innføring og velkomst. Check in

​Dag 2

Formiddag: Workshop del 1 til emnene historiske sammenhenger og aktuell politisk diskurs. (Med vekt på fredlig revolusjon, 30 år siden gjenforeningen)

Ettermiddag: Fire leipzigere fører i fire grupper gjennom Leipzig og diskuterer med elevene. Turen går til historiske steder som Nikolaikirken, men også til steder som har forandret seg mye, eller nettopp steder som ikke har forandret seg ennå. Hva stod her før? Hvordan var det her før i tiden? Hva finnes ikke lenger og blir savnet? Hva ergrer folk? Hva er blitt riktig fint etter muren falt? Hva er leipzigernes yndlingssteder? Hva er de stolt over? De fire «leipzigerne» er er vidt forskjellig når det gjelder bakgrunn og alder. Det finnes en innflyttet suksessfull businessmann/kvinne (ca 50 år), en innfødt «ur-leipziger» (50-60 år), en ur-leipziger rundt 20-30 år gammel og en innflytet leipziger på rundt 20-30 år.

Dag 3

Formiddag: Del 1: Workshop og vurdering: de fire gruppene vurderer føringene. Hva ble vist? Hvordan ble det forklart? Hvor var det fellesnevnere i presentasjonen? Hvor var forskjellene? Hvilket bilde av Leipzig tar du med deg hjem til Norge?

Del 2: Forberedelse på følgende diskusjon med leipzigere: vi inviterer fem leipzigere som kommer til å fortelle om de følgende temaene og ville diskutere dem med elevene:

  1. Leipzig og musikk
  2. Leipzig og livskvalitet
  3. Leipzig og politikk
  4. Leipzig og idrett
  5. Leipzig og næringsliv

Etter en kort innføring tar de fem leipzigerne elevene med inn i byen og viser dem hva Leipzig har å by på i henhold til emnet deres. Underveis skal elevene gjøre korte filmopptak, som de etterpå presenterer til sine medelever.

Ettermiddag: Elevene blir delt i fem grupper og etterforsker byen passende til deres spesifike tema. Gruppene besøker hver forskjellige institusjoner, derunder alltid et museum. (Økonomigruppen går eksempelvis til Porsche, idrettsgruppen går til Sportschule, osv.)

Kveld: «Noe sånt finnes bare i Leipzig» – Kunst og kultur i bakgården

Dag 4

Formiddag: Skoleprosjekt ved en skole i Leipzig

Del 1: De norske elevene presenterer sine resultater fra gårsdagen til elever fra Leipzig. Leipzigerne utfyller dem med sine egne personlige opplevelser og man utveksler erfaringer.

Del 2: Hva vet nordmenn om Leipzig og Tyskland? Hva beretter mediene om? Hva vet leipzigerne om Norge? Hva sier mediene her? Hvilke politiske temaer er kontroversielle i Norge og Leipzig for tiden? Hvilke saker blant disse interesserer og berører elevene særlig?

Ettermiddag:  Besøk og workshop hos MDR (delvis sammen med elever fra Leipzig). Etter det går leipzigerne på shoppingtur med nordmennene. MDR workshop kan også hoppes over, slik at eleven får nok tid til å kjøpe is og shoppe.

​Dag 5

Formiddag: Kjøre til Berlin og innsjekking i innkvartering. Liten innføring om Berlin før middag. Tema: Historiske sammenhenger og byutvikling.

Ettermiddag: Byomvisning i regi av tre foredragsholdere i tre grupper:

a) Berlinmuren og dens betydning den gang og i dag
b) Kunstnermiljøet i Berlin​
c) Gründerscenen i Berlin​

Også her blir elevene bedt om å gjøre korte filmopptak, dette inkluderer intervjuer med foredragsholderne.

Kveld: Berlin – helt annerledes enn Leipzig? Hva er mainstream og hva er ennå originalt? Hvor originale trenger ting å være? Besøk av en konsert, henholdsvis et teaterstykke.

Dag 6

Formiddag: Skolebesøk med lignende tema som Leipzig

Ettermiddag: Del 1: Shopping med elevene fra Berlin-skolen

Del 2: Workshop: Hvor lå forskjellene mellom Leipzig og Berlin? Hva var annerledes på skolen? Hvor likte dere dere bedre? Hva var annerledes i forhold til Norge? Hvilke historiske ting har dere merket dere? Hvilke politiske debatter blir ført for tiden? Hvor kan dere forestille dere å bo? Hvor er det mer livskvaltet? Hva var uventet og nytt for dere? Var det noe dere forestilte dere annerledes?

Dag 7

Avreise​

Leipzigg
Sommerkurs Deutsch in Hamburg und Berlin

Ved interesse følger påmeldelse under info@aubiko.de.de eller gjennom å fylle ut formularet.